2. Графичен дизайн – предпечатен дизайн

Графичен дизайн – предпечатен дизайн

 

 


Тагове: каталози, брошури, папки, календари, листовки, покани, визитки